ผลิตภัณฑ์ของเรา

Printed Circuit Board Assembly

(ผลิตและประกอบชิ้นส่วน PCBA โดยใช้เทคโนโลยี SMT สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ )
 

บริษัท สามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ในการผลิตและประกอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า