ประวัติบริษัท

     บริษัท พีที พรีซิชั่น ซีสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีที่สุด กับลูกค้า เป็นบริษัทฯ รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในกระบวน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน PCBA ,Assembly, ที่คุณต้องการ เราจะทำการผลิตอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำเสนอในสิ่งที่คุณต้องการ และเพื่อความพึงพอใจของคุณ

     การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
        1. ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด - Sales and Marketing Division
        2. ฝ่ายการผลิต - Production Division
        3. ฝ่ายวิศวกร - Engineering Division
        4. ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ - Tooling and Equipment Division